s

Sherrod Sisters

Basic Choker- Grey

$ 20.00

Sherrod Sisters

Basic Choker- Grey

$ 20.00

Measures 12" with an additional 4" extender.
Basic Choker- Grey Measures 12" with an additional 4" extender.
$ 20.00 In Stock
>